HÅLLBAR IT I PRAKTIKEN: IT-KONSULTENS ROLL I KULTURELLA FÖRÄNDRINGAR


Kanske finns det en plan för den varma och välkomnande kultur du möts av när du kliver in på en ny arbetsplats, eller så är klimatet ett arv som sitter i väggarna? Oavsett vilket så är kultur en konstant som existerar oavsett om vi påverkar den eller inte.

Generellt kan vi säga att en varm och välkomnande kultur upprätthålls av engagerade entusiasmerande människor, medan en kall och avslagen kultur är  resultatet av bristande engagemang och naivitet. Dedikerade medarbetare som aktivt arbetar med att skapa kultur kan beskriva arbetet som ett hantverk där tankesätt och processer kan formas och förändras. Men oavsett om kulturen vi vill påverka kretsar kring det generella företagsklimatet eller den klassiska frågan om “kameran på/av i ett videosamtal", så behövs riktlinjer som skapar incitament och tydliggör ambitionen med den önskade förändringen.

Hållbar kultur inom IT är inget undantag. Skillnaden är emellertid att kulturen som specifikt inriktar sig på hållbarhetsarbetet kring IT, inte tidigare setts som ett område med tillräcklig betydelse för att det ska tas någon vidare hänsyn till det.

Varför är hållbar IT-kultur ett område som är viktigt att titta närmare på?
Det klimatavtryck som IT-sektorn nu är i full färd att skapa kräver både hänsyn och uppmärksamhet. Vi behöver i större utsträckning rikta strålkastarljuset på de processer som omfattar allt ifrån IT-utrustning och konsultinköp, till datalagring och kommunikation, och vi behöver förstå att detta är områden som har en direkt påverkan på vårt klimat. 

Starten av 2000-talet var också början av den mobila revolutionen. År 2007 såldes 1,2 miljoner mobiltelefoner globalt. Under 2022 hade den siffran stigit till 1,4 miljarder (statista.com). I takt med den ökade försäljningen eskalerade också påverkan på vår planet och idag räknar man med att den årliga mängden e-waste (elektroniskt avfall) uppgår till 50 miljoner ton. Det kan jämföras med den sammanlagda vikten av alla stenar i den kinesiska muren. Vart eftersom prislappen på mobiltelefoner och annan teknisk apparatur blivit lägre har IT-världens anställda medarbetare utan större motstånd kunnat kvittera ut ny teknisk utrustning. Antingen har den gamla enheten fått en repa, tappat batteritid, gått förlorad, eller helt enkelt bara slutat vara modern.

Det som tidigare benämnts som “slit och släng”-kultur har i detta sammanhang en närmast positiv klang. När begreppet appliceras på kulturen kring nya mobiltelefoner och datorer kan det istället kallas “använd-lite-men-utan-slit och släng"-kultur, eller kort -”köp och släng"-kultur.

Medvetna val är en del av kulturarbetet
Du som är IT-konsult har för vana att vara ny på arbetsplatsen. Med detta kommer styrkan att få ta del av hur olika arbetsplatser arbetar med kulturen kring denna fråga. Hur ser det här ut på den arbetsplats du befinner dig i idag? Får nyanställda alltid en ny dator och telefon, och är det fabriksnya enheter som ersätter förlorad/skadad utrustning? Hur hanteras uttjänt utrustning? Får anställda och konsulter använda företagets utrustning utanför arbetstid, eller är dubbla telefoner och datorer praxis?

Mobiltelefoner och annan teknisk apparatur är såklart bara några aspekter av det kulturrelaterade hållbarhetsarbetet inom IT, men om vi antar att alla medarbetare blir tilldelade återbrukad IT-utrustning så har det gjorts ett medvetet val och ett första steg mot att förändra IT-kulturen är taget. I förlängningen handlar kulturarbetet om att höja den grundläggande förståelsen för andra aspekter inom hållbar IT och skapa nyfikenhet kring hållbarhetsfrågan i sin helhet. Till detta kan vi exempelvis räkna resurseffektivisering och återvinning, kommunikation, och inte minst -energikonsumtion. 

Än så länge finns det begränsade uppgifter om energiförbrukningen hos AI-tjänster som ChatGPT och Bard, men uppskattningen är att dessa tjänster under 2025 kommer att kräva mer el per år än hela Sveriges produktion av kärn- och vindkraft.

Med denna vetskap blir kanske kulturen kring energimedvetenhet också föremål för en översyn?

Med förståelse för hållbar IT kan du som IT-konsult nå konkurrensfördelar
På individnivå behöver alla aktörer inom IT-branschen ta ett ansvar för att minska sin egen- och företagens klimatpåverkan. Det innebär att ta initiativ och agera i enighet med hållbara principer, både i inköp och användning av teknik och tjänster. Som IT-konsult kommer du att spela en betydande roll i den kulturella förändringsresan. Hos de företag där denna resa redan är igång måste IT-konsulter med grundläggande förståelse för hållbarhet prioriteras -före dem som ännu inte förstått innebörden. 

När vi har kunskapen och incitamenten har vi skapat en benägenhet. Först då kan vi implementera kulturella förändringar i våra verksamheter. Du som IT-konsult behöver denna kunskap för att hjälpa IT-sektorn att ta längre steg snabbare, och öka takten för att bidra till en mer hållbar utveckling.
HÅLLBAR IT I PRAKTIKEN: IT-KONSULTENS ROLL I KULTURELLA FÖRÄNDRINGAR
David Leander 26 oktober, 2023
Dela detta inlägg
PERNILLA RAMSLÖV ÄR UTSEDD TILL ÅRETS GRUNDARE I KATEGORIN STORA BOLAG