— Personuppgifts- & integritetspolicy —

Personuppgiftsbehandling och integritetspolicy hos NOX Consulting AB


Personuppgifterna som vi samlar in för dig har lämnats från dig, eller en representant från ditt bolag via vår webbplats, via mail, i ett fysiskt dokument, telefon, SMS eller andra elektroniska meddelanden. Huvudsyftet med vår insamling av personuppgifter är förmedling av konsultuppdrag.

Allmänt

Huvuddelen av de personuppgifter vi samlar in kommer från konsultprofil/CV. För att möjliggöra förmedling av uppdrag mellan konsulter och våra kunder lagrar vi konsultprofiler/CV’n i sin helhet. De personuppgifter vi behöver för att kunna förmedla uppdrag är förnamn och efternamn, e-postadress, telefonnummer, huvudsakliga kompetensområden, de yrkesroller konsulten önskar ta uppdrag inom, meritförteckning, ett personligt brev som förklarar vem konsulten är, namnet och organisationsnummer på de bolag konsulten fakturerar genom. Uppgifter som inte krävs men som underlättar i förmedlingen av uppdrag är tillgänglighetsdatum, personligt fotografi, referenser/omdömen från tredje part. Uppgifter som inte behövs är personnummer, civilstatus och familjeförhållanden.

Tekniska uppgifter

Uppgifter om teknisk utrustning som används för att koppla upp till vår webbplats (www.noxconsulting.se) eller andra molntjänster, som IP-adress till dator eller enhet, typ av operativsystem samt webbläsartyp och version samlas in via session cookies.

Uppgifter om användning av webbplatser

Du som besöker eller interagerar med vår webbplats, eller webbplatser som upprättats av NOX Consulting men ägs av tredje part eller nyhetsbrev är föremål automatisk datainsamlingsteknik för att samla in vissa uppgifter om dina aktiviteter. Det omfattar information om vilka länkar du klickar på, vilka sidor eller vilket innehåll du tittar på samt annan liknande information och statistik om dina besök. Denna information hämtas in automatiskt med hjälp av cookies (webbläsarcookies) och webbsignaler samt med hjälp av spårningstjänster från tredje part.

Feedback 

Information som du frivilligt lämnar till oss om dina erfarenheter av vår verksamhet och tjänster.

Konsumentgenererat innehåll

Innehåll som du skapar och sedan delar med oss genom att ladda upp det till någon av vår webbplats eller webbplatser som upprättats av NOX Consulting men ägs av tredje part, inklusive sociala nätverk som Facebook och LinkedIn. Det kan vara fotografier, videoklipp, personliga berättelser eller annat. Vi kan samla in och publicera konsumentgenererat innehåll i samband med andra aktiviteter, exempelvis marknadsföring och andra kampanjer, webbcommunity- samt medverkan i tredje parts sociala nätverk.

Information i sociala nätverk

Information som du delar offentligt på ett socialt nätverk eller information som ingår i din profil i ett socialt nätverk som tillhör tredje part (som till exempel Facebook och LinkedIn) och som du tillåter nätverket att dela med oss. Här ingår grundläggande kontoinformation (namn, e-postadress, kön, födelsedag, hemort, profilbild, användarnamn, vänlista och liknande) och ytterligare information eller aktiviteter som du tillåter det sociala nätverket att dela. Vi får uppgifter om din profil eller delar av profilen på ett socialt nätverk varje gång du hämtar eller kommunicerar med en NOX Consulting-webbapplikation på ett socialt nätverk som Facebook, varje gång du använder en funktion för socialt nätverkande som är integrerad i en NOX Consulting-webbplats eller varje gång du kommunicerar med oss genom ett socialt nätverk. För att läsa mer om hur dina uppgifter i sociala nätverk som tillhör tredje part hämtas in av NOX Consulting, eller om du inte går med på att dela med dig av uppgifter från sociala nätverk, besök webbplatsen för respektive socialt nätverk.

Betalningsuppgifter och ekonomisk information

I de fall du gör ett köp av en vara eller tjänst från NOX Consulting med en betalningstjänst. Här gäller all information som vi behöver för att du ska kunna göra ett köp, till exempel via Swish eller iZettle. Vi har själva inte tillgång till bankuppgifter såsom kreditkortsuppgifter, dessa uppgifter handhas av anslutna betaltjänstleverantörer.

Samtal till NOX Consulting

Samtal med NOX Consulting spelas inte in. Personuppgifter som förekommer i telefonsamtal används för att uppdatera den information vi samlat in för dig sedan tidigare.

För att vår behandling av de personuppgifter vi lagrar för dig ska vara laglig förutsätts att det föreligger en rättslig grund för detta, d.v.s. att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller en rättslig förpliktelse, eller att behandlingen görs efter en intresseavvägning eller sedan du lämnat ditt samtycke till en specifik behandling.

Berättigat intresse

NOX Consulting ABs i förekommande fall berättigade intresse av nedan nämnd personuppgiftsbehandling med stöd av en intresseavvägning. NOX Consulting ABs huvudsakliga syfte med insamling och behandling av personuppgifter är förmedling av konsulttjänster mellan underkonsulter och kunder. Sekundärt behandlas personuppgifter för att dela NOX-relaterad information och annan relevant information samt fullgod service och kommunikation med underkonsulter, kunder och säljpartners.

Registrerades rättigheter

Du som har personuppgifter registrerade hos NOX Consulting AB har alltid rätt att få information om pågående behandling av de, till NOX Consulting AB lämnade, personuppgifterna liksom tillgång till sådana personuppgifter. Om personuppgifterna är fel eller något saknas har du rätt att begära att dessa ska rättas till. Du har även rätt att, i vissa fall, begära att personuppgifter raderas eller att användningen av personuppgifterna begränsas. Du har även rätt att få ut och rätt att överföra vissa av personuppgifterna till annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet. Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som bygger på intresseavvägning.

Om NOX Consulting AB behöver uppgifterna för att kunna förmedla konsultuppdrag så kommer denna tjänst ej längre kunna utföras om du begär att få dina uppgifter raderade. Om du som lämnat ut dina personuppgifter anser att uppgifterna behandlats på ett felaktigt sätt så bör du kontakta NOX Consulting AB. Du kan även vända dig till Datainspektionen med klagomål (www.datainspektionen.se).

NOX Consulting AB behandlar alla registrerades personuppgifter enligt den dataskyddslagstiftning som vid bearbetningstillfället gäller för den typen av uppgifter. Att behandla personuppgifter betyder all hantering av personuppgifter, såsom att samla in, spara, läsa, registrera, använda eller radera personuppgifter.

Nedan följer exempel på de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter.

Uppdragsförfrågningar, marknadsföring och andra kampanjer

Vi använder personuppgifter för att ge information om aktuella uppdrag som passar specifika profiler, utbildningar, evenemang och tjänster (som marknadsföringsmaterial, kampanjer eller erbjudanden). Det kan vara genom e-post, annonser, SMS och telefonsamtal, samt andra elektroniska meddelanden. Denna användning av personuppgifter för uppdragsförfrågningar och marknadsföringsändamål kan också bli föremål för s.k. profilering. En del av våra kampanjer kan genomföras på tredje parts webbplatser och/eller i sociala nätverk.

Sociala nätverk

För att skicka information och kommunicera i sociala nätverk använder vi personuppgifter för att interagerar med funktioner i tredje parts sociala nätverk, som till exempel ”gilla”-funktioner. Du kan ta reda på mer om de funktionerna och vilka profiluppgifter vi kan få om dig, plus hur du gör för att undvika att lämna ut uppgifterna genom att läsa igenom det sociala nätverkets integritetspolicy.

Individuell anpassning (offline och online)

Vi använder personuppgifter för att analysera preferenser och tillgänglighet vid uppdragsförfrågningar, för att förutse önskemål, för att med tillåtelse anpassa och förbättra konsultprofiler/CV’n vid specifika uppdragsförfrågningar.

Orderuppfyllelse

Vi använder personuppgifter för att bearbeta och betala fakturor, kontrollera adresser, verifiera identitet. Det innebär att vi använder vissa personliga kontaktuppgifter och betalningsinformation.

Information till tredje part

Vi är mycket måna om att skydda dina personuppgifter. Med största försiktighet kan vi komma att lagra dina personuppgifter på servrar som nyttjas av NOX Consulting AB och som är placerade utanför Sverige.

Tjänsteleverantörer

Med tjänsteleverantörer syftar vi på utomstående företag som vi anlitar för att hjälpa oss bedriva vår verksamhet (som betalningshantering, skuldindrivning, drift av webbplatser, supporttjänster, kampanjer, webbutveckling, m.m.). Tjänsteleverantörer och deras personal har bara tillåtelse att använda dina personuppgifter å våra vägnar för de särskilda uppgifter som de har att utföra efter våra anvisningar och agerar som personuppgiftsbiträden åt oss. De är skyldiga att hålla dina personuppgifter konfidentiella och säkra.

På grund av juridiska orsaker

Om NOX Consulting eller dess tillgångar förvärvas av eller slås samman med ett annat företag, inklusive genom konkurs, kan vi komma att dela med oss av de personuppgifter vi har lagrade till någon av våra efterföljare. Vi kan också lämna ut personuppgifter till tredje part när det krävs enligt gällande lag, i samband med rättsliga förfaranden (som till exempel svar på en begäran från behörig brottsbekämpande myndighet, för att skydda våra rättigheter, vår integritet, säkerhet, egendom eller allmänheten, eller för att genomdriva avtalsvillkor eller villkor för vår webbplats).


Se över ditt nätverk av säljkanaler och välj samarbetspartners som matchar dina värderingar och kompetens. Vi är gärna en av dina säljkanaler, men rekommenderar dig alltid att ha flera kanaler som kan hjälpa dig.

Håll din profil på LinkedIn väl uppdaterad och kom ihåg att dina säljkanaler kanske redan finns i ditt nätverk, i form av tidigare kollegor, arbetsgivare eller andra kontakter.

Lagringstid

I enlighet med gällande lagstiftning använder vi dina personuppgifter endast under så lång tid som krävs för att uppfylla de syften för vilka personuppgifterna samlats in eller för att iaktta tillämpliga rättsliga krav.

Personer som har tillgång till dina personuppgifter

Personuppgifter behandlas endast av behörig personal vid utförandet av deras arbetsuppgifter och beroende på de ändamål för vilka dina personliga uppgifter har samlats in.

Åtgärder i driftsmiljöer

Vi lagrar personuppgifter i driftsmiljöer som använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst. Vi följer rimliga standarder för skydd av personuppgifter. Även om vi gör mycket för att skydda personuppgifter kan vi inte garantera datasäkerheten när du överför personuppgifter via mail från mailservrar som inte vi ansvarar för. Skulle vi upptäcka integritetsbrott meddelar vi Datainspektionen och de berörda personerna såsom krävs enligt lag.

Åtgärder från dig

Det är viktigt att du själv också medverkar i att hålla dina personuppgifter uppdaterade. NOX Consulting kommer med jämna mellanrum att be dig om att uppdatera din personliga information men du ansvarar för att meddela NOX Consulting om personuppgiftsförändringar som NOX Consulting måste känna till (ex. ny adress, nytt namn, inte längre egenföretagare/inte längre anställd på partnerbolag m.m.)

Cookies/liknande teknologier

Du kan ställa in din webbläsare på att blockera alla eller vissa cookies eller att meddela dig när en webbplats använder cookies.

Annonsering, marknadsföring och kampanjer

Du kan när som helst säga upp marknadsföringskommunikation från alla medier inklusive tredje parts sociala nätverk genom att ringa din kontaktperson på NOX Consulting. Observera att även om du säger upp marknadsföringsmeddelanden kan du fortfarande få administrativa meddelanden från oss, till exempel meddelanden om nya uppdragsförfrågningar, gällande fakturering eller annan transaktionsinformation och andra viktiga meddelanden.

Rätt till tillgång

I enlighet med lag har du rätt att av oss kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter NOX Consulting behandlar om dig efter att du tydligt angett vilken information du önskar ta del av (exempelvis vilka kategorier av specifika personuppgifter vi behandlar för dig och för vilka ändamål). Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss. Vi kommer därefter att vilja säkerställa din identitet genom att verifiera att du är du genom en annan kanal för vilken vi har kontaktuppgifter till dig. Vi besvarar dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. I det fall vi inte kan uppfylla dina önskemål kommer vi att meddela dig detta och ange varför.

Ändring och borttagning av personuppgifter samt dataportabilitet

Enligt vad som föreskrivs i lag kan du begära borttagning, rättelse eller ändring av dina personuppgifter, neka till behandling av dina personuppgifter, begränsa användning och utlämnande av personuppgifter, få överfört (porterat) de personuppgifter du lämnat till oss och återkalla eventuella samtycken till behandling av dina personuppgifter. Observera att i vissa fall kan vi inte ta bort dina personuppgifter utan att samtidigt ta bort eventuell transaktionshistorik. Det kan krävas att vi behåller en del av dina personuppgifter efter att du begärt borttagning för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal. Det kan också vara tillåtet enligt gällande lag att vi behåller vissa personuppgifter för att uppfylla lagkrav och tillgodose våra affärsbehov. Vissa av de webbplatser som vi upprättat via tredje part har en särskild funktion för att du själv ska kunna granska och redigera de personuppgifter som du lämnat oss. Observera att alla uppgifter som lämnas till oss behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och i den utsträckning lagen tillåter.

Rätt till invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av berättigat intresse efter en intresseavvägning. Vi måste då, efter att du specificerat vilken behandling du invänder mot, visa att det finns intressen som väger tyngre. Du har likaså rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som görs för direkt marknadsföring, inbegripet profilering.

Ändringar/justeringar i policyn

NOX Consulting AB har rätt att göra ändringar i integritetspolicyn. Om några väsentliga ändringar görs i integritetspolicyn informerar vi om detta i god tid innan ändringarna sker.

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande regelverk ber vi dig att snarast anmäla detta till oss. Du har möjlighet att vända dig till Datainspektionen om du har klagomål på vår personuppgiftsbehandling.

Skadestånd

Om du anser att du lidit skada på grund av att vår behandling av dina personuppgifter skett i strid med lag kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från oss eller väcka talan vid domstol.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill lämna synpunkter på policyn och våra sekretessrutiner, kontakta oss på: info@noxconsulting.se