KRÖNIKA: MED VISION ATT FORMA ARBETSMARKNADEN

Vi vet att digitalisering, automatisering och ny teknik i grunden förändrar vår arbetsmarknad och vårt samhälle. Behovet av att omställning för individer såväl som organisationer är avgörande. Företagens överlevnad hänger mer än någonsin på förmågan att bemästra teknikutvecklingen och din och min relevans på arbetsmarknaden är beroende av förmågan att lära i takt med utvecklingen.

Vi vet att det spås en framtid där våra system kommer att vara än snabbare och exakta, samt i många fall ge mer träffsäkert underlag till beslut än mänskliga experter. Många yrken och branscher kommer att förändras i grunden på grund av den tekniska utvecklingen. Jag är dock övertygad om att det inte bara är den tekniska utvecklingen som revolutionerar vår arbetsmarknad, utan ser ytterligare tre områden som är avgörande för att forma morgondagens arbetsmarknad:

  • Ledarskapet. Det traditionella ledarskapet är förbi och lämnar utrymme till det kärleksfulla ledarskapet med relationen i fokus.

  • Synen på kompetens. Kompetens är inte längre bestående, utan föränderligt, och det livslånga lärandet integreras i vår vardag.

  • Bygga organisation. Nätverksbyggande och partnerskap kommer att utvecklas i högre utsträckning och förändra det sätt som vi idag organiserar oss.

På NOX vill vi vara med och forma framtidens arbetsmarknad som vi alla ska existera på. Tillsammans med mina kollegor möjliggör vi varje dag denna omställning på olika sätt: Genom att förse våra kunder med teknisk kompetens och rätt ledare, utveckla ett tech mindset hos våra kunder och lära barn och ungdomar att programmera. Vi skapar framgångsrika affärer genom att jobba hållbart och ta ansvar för nästa generation.

Jag drivs med en stark tro på att framgång följer dem som ger kraft och kärlek till andra och att det är kraften mellan människor som gör allt möjligt. Därför känner jag mig trygg i att vi kommer driva denna förändring med kraft, men aldrig utan ansvar. Tillsammans kommer vi att forma vår arbetsmarknad med mod - men aldrig utan Amore.

/Pernilla Ramslöv, VD NOX Consulting

KRÖNIKA: MED VISION ATT FORMA ARBETSMARKNADEN
Lisa Hartikainen 13 januari, 2023
Dela detta inlägg
VAD KAN VI LÄRA AV EN GIGGARES ONBOARDING?