Please delete me!

Tillsammans gör vi skillnad


Jag vill vara med! 


Kostnadsbesparingar och hållbarhet är två områden som idag är mer relevanta än någonsin. 

Många har redan upptäckt att dessa två ämnen ofta går hand i hand. Ett område där denna koppling blir särskilt tydligt är hanteringen av digital data. Både som företag och privatpersoner lagrar vi enorma mängder data i form av e-postmeddelanden, presentationer, dokument, bilder och videor. Mycket av denna data kommer inte till användning och borde ha rensats bort för länge sedan. Istället upptar den värdefullt lagringsutrymme, kräver överflödig backup och genererar onödiga kostnader och energiförbrukning. Detta påverkar i sin tur både vår ekonomi och klimatet negativt, men tillsammans kan vi göra någonting åt det.

För att möta denna utmaning lanserar vi på NOX detta initiativ som syftar till att uppmuntra både oss själva och andra att rensa sitt digitala skräp. Vi kallar initiativet 
Please Delete Me , och vi hoppas att ni vill vara med! 


Start 
1 juni

Vi drar igång den första juni! Utmana er själv, utmana andra!

Rensa intensivt...

Ni väljer om ni vill rensa intensivt under en dag, en vecka eller...

...eller rensa hela sommaren

... eller om ni vill rensa hela vägen in i mål!

Slut 
31:a augusti

I augusti avslutar vi och i september delar vi vårt gemensamma resultat!

Så här går det till!


Alla kan bidra genom att slänga minst 10 dokument, filmer eller bilder som inte längre behövs. Tänk på hur svenska hushåll kunde sänka sin energiförbrukning med 14% när elpriserna steg. Föreställ er vilken effekt vi kan uppnå tillsammans om alla börjar rensa i sina digitala arkiv.
Hur mycket energi, koldioxid och pengar kan vi spara? 

Om ni inte kan mäta mängden filer/ ackumulerad
storlek på ert rensade data, ingen fara, det viktigaste är att vi är så många som möjligt som gör något! Men om ni för er skull vill mäta och dela med er till oss för att vi tillsammans ska kunna inspirera andra med vårt samlade rensningsresultat, gör såhär:

1: Notera din datamängd
I inställningar och administrationsvyer ser du hur mycket data som lagras i din IT-miljö. Notera antalet filer, eller totalt antal gigabyte/megabyte!

2: Radera onödig data
Gammal e-post, oanvända program, föråldrade backuper, allt som du inte behöver, och inte kommer sakna: radera!

3: Rapportera resultat 
När du och din organisation är färdiga med raderingen skickar ni in ert resultat (vi kommer endast att visa upp allas vårt samlade resultat, helt anonymt såklart!). Svårare än så är det inte! 

 

Guide till rensning!

selective focus photo of black and white delete, enter, power button, and F12 computer keys
2800+

Personer är redan med och rensar

Jag vill vara med!

Här rapporterar du ditt resultat!

Ditt enskilda resultat kommer ej att visas upp utan all information kommer att ackumuleras för att visa upp vår gemensamma rensningsinsats. Bolagsnamnet kommer ej att visas upp i något sammanhang. 

Separate email addresses with a comma.

 Tack för din otroliga insats!

 Och stort tack för att du väljer att dela med dig av era resultat. Tillsammans kan vi göra allt!

Rapportera antal av varje filtyp

Separate email addresses with a comma.

 Tack för din otroliga insats!

 Och stort tack för att du väljer att dela med dig av era resultat. Tillsammans kan vi göra allt!

Mindre

kostnad 

Genom att rensa bort onödig data minskar vi lagringskostnader och behovet av extra hårdvara.

Mindre

energi 

Mindre data innebär mindre energiförbrukning för serverdrift och backup.

Mindre

hårdvara

Genom att minska energiförbrukningen och behovet av hårdvara minskar vi också vår klimatpåverkan.

Dela ditt resultat och inspirera andra!


För att göra rörelsen ännu mer spännande, uppmanar vi er att dela era framsteg och resultat. Dela gärna era berättelser på Linkedin och inspirera andra!

Vi på NOX är övertygade om att detta är en win-win-situation för alla involverade. Låt oss tillsammans göra en insats för både vår planet och vår ekonomi. Anmäl er till utmaningen idag och börja er resa mot en mer hållbar och kostnadseffektiv framtid!

Jag vill vara med!

* indicates required
Registrerar du dig som ett bolag? *
Om ja, fyll även i frågorna nedan
Om du involverar ditt bolag i utmaningen så skriv namn här
Om du är osäker sätt en siffra som du tror